top of page

פעילות בפלסטין

הפעילים של מסתכלים לכיבוש בעיניים נמצאים בקשר קבוע עם האוכלוסייה הפלסטינית ומנסים לתת מענה לבעיות שצצות כחלק מהחיים תחת כיבוש צבאי. יש מקרים בימי הקיץ החמים שהצבא או המתנחלים הבלתי חוקיים מונעים מעבר של מכליות מים לשתייה. פעמים רבות המעבר מתאפשר הודות להתערבות של הפעילים שלנו, בין אם באמצעות תקשורת עם הצבא ובין אם בליווי פיזי של המיכליות.

​בנוסף, נתקלים הפלסטינים באלימות המתנחלים מהמאחזים וההתנחלויות הבלתי חוקיות, אשר פעמים רבות מונעים מהם לעבד את אדמתם, לרעות את צאנם, למסוק את מטעי הזיתים או לקצור את יבולם. זאת בנוסף לצווים שהצבא מוציא כדי למנוע מאותם חקלאים להגיע לאדמותיהם. הפעילים שלנו מנסים לשמש מגן אנושי כנגד אלימות המתנחלים כדי לאפשר לחקלאים הפלסטינים לעבוד.

​כבר תקופה ארוכה מבצעים הפעילים שלנו פעולות מחאה שונות ברחבי פלסטין. אנחנו מכנים את אותן "המחאה השקטה", בה עומדים הפעילים עם שלטים וכרזות גדולות בנקודות חיכוך מפני שלפלסטינים במקומות כאלה אסור למחות. הדוגמה הבולטת היא צומת זעאתרה (צומת תפוח בפי המתנחלים), אליה אנחנו מגיעים כל שבוע למחאה שקטה. בכל יום שישי בבוקר אנחנו עומדים שם עם השלטים שלנו, בעברית ובערבית, אל מול המתנחלים וכוחות הביטחון, אבל לא פחות חשוב אל מול האוכלוסייה הפלסטינית. חשוב לנו להעביר לפלסטינים מסר שיש בישראל אנשים רבים אשר מאמינים בשלום ופועלים לסיים את הכיבוש.

 חשוב לנו שהפלסטינים ידעו שעוד לא אבדה התקווה לחיים של חירות ושיווין. אנחנו רואים חשיבות עליונה להנכיח את המסר שלנו גם בפלסטין.

הצטרפו אלינו לפעילויות ברחבי פלסטין...

bottom of page