top of page

המחאה בישראל

פעילי מסתכלים לכיבוש בעיניים מוציאים לפועל מספר מחאות בתחומי הקו הירוק, מול כנסים ואירועים של תנועות ימין קיצוני, מול תחנות משטרה ומשרדי ממשלה, כמו גם מול משרדי חברות שמשתפות פעולה עם הכיבוש ומצרות את צעדיהם של פעילי זכויות האדם.

מאז פרוץ המחאה נגד ההפיכה המשפטית והמאבק על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, מסתכלים לכיבוש בעיניים כארגון לוקח חלק פעיל ומשמעותי במסגרת הגוש נגד הכיבוש שנוצר במחאות המרכזיות בערים הגדולות. הפעילים שלנו משתתפים בהפגנות בכל רחבי הארץ ודואגים להנכיח את הכיבוש בכל מקום מהצפון ועד הדרום. הפעילים שלנו נמצאים שם עם שלטים וחולצות אשר מזכירים לכולם את הקשר שבין דמוקרטיה ושוויון זכויות לכל, ולפיכך בין הדרישה לדמוקרטיה ובין החובה לסיים את הכיבוש. הסיסמה "אין דמוקרטיה עם כיבוש", שהפכה פופולרית כל כך, היא הסיסמה אשר מנחה את קו הפעילות שלנו בהפגנות הרבות.

bottom of page