top of page

אנו דורשים מהציבור הישראלי להוציא את הראש מהחול, להסתכל לכיבוש בעיניים, ולראות את המציאות הקשה כמו שהיא, בלי פילטרים ומסננים מרככים: מדינת ישראל מבצעת בעם הפלסטיני מעשים שתחת הדין הבינלאומי מוגדרים כפשעי מלחמה. אבל זה לא מסתיים בזה, כי ניזקו של הכיבוש בחברה הישראלית הוא גדול לאין שיעור: גם כלכלית, גם חברתית, גם ערכית, גם נפשית וגם מוסרית.

המטרה שלנו היא להנכיח ולמקם את הכיבוש גבוה בסדר היום הישראלי! אנו שואפים להעלאת מודעות בקרב הציבור הרחב וחשיפתו למציאות הקשה בשטחים הכבושים, ללא תיווך התקשורת, אלא כפי שהיא משתקפת בעינינו, פעילים שנמצאים יום יום בשטח ובעיני הפלסטינים שחיים שם. אנו מאמינים ששינויים מתחילים לאט ומחלחלים בהדרגה, כך גם השינוי התודעתי שהחברה הישראלית זקוקה לו, לעבור ממצב של תודעת כובש למצב של הכרה בנחיצות הפתרון.

bottom of page