top of page

ליווי רועים

פעילות ליווי הרועים באה להגן על קהילות רועים פלסטינים מפני התעמרויות והתנכלויות מתנחלים קיצונים ואלימים, תושבי המאחזים הבלתי-חוקיים שהוקמו בבקעה בשנים האחרונות. הקהילות הפלסטיניות בבקעת הירדן עוברות בימים אלו מסכת הולכת וגוברת של התעללות רצופה מדי יום ולילה בידי הצבא והמתנחלים באזור, הכוללת מעצרי שווא (לעתים ממושכים), איומים, החרמת רכוש, ביקורים ליליים והריסות בתים.


המטרה ברורה וגלויה : לנקות את השטח מפלסטינים לטובת המתנחלים ולספחו למדינת ישראל , כשישוביהם ומאחזיהם של המתנחלים הנבנים בניגוד לחוק מתרחבים שם בקצב שיא, באין מפריע ובגיבוי מערכת הביטחון. האלימות של מתנחלי המאחזים כלפי התושבים הפלסטינים גואה, והשלטונות לא עושים נגדם דבר.
 
אנו קבוצה של מתנדבים, הנמצאים בבקעה מידי יום ומהווים, לצערנו, חיץ יחיד בין קהילות הרועים לבין מתנחלים אלו, הפועלים באכזריות ובשרירות-לב קיצונית נגד רועי הצאן והתושבים הפלסטינים בבקעה, במטרה לדחוק את רגליהם משטחי מרעה וחקלאות.
 
אנו נמצאים שם מידי יום. נוכחותנו בבקעה חשובה גם לצורך איסוף נתונים ותיעוד של המעשים הבלתי-חוקיים שנעשים על ידי גורמים אלו, והבאתם לידיעת הציבור ומקבלי ההחלטות בארץ ובחו"ל. אנו נעזרים גם בפעילות משפטית כדי להיאבק בעוולות ובמחולליהן.
 
בנוסף, נוצר חיבור אנושי בין הפעילים לקהילות המאפשר לנו גם לעזור ולתרום בנושאים נוספים של עזרה: איסוף וחלוקה של ציוד, בגדים, צעצועים, שיעורי אנגלית, עזרה בשיקום בורות מים ותשתיות שנהרסו, סיוע משפטי בעת הצורך. ובכללי מתן מענה לצרכיהם הבסיסיים על מנת לשרוד ולא לעזוב את ביתם. אנשי קהילות הרועים יודעים שהם יכולים לפנות אלינו בכל זמן למתן סיוע.

אנחנו זקוקים למתנדבים ומתנדבות נוספים אשר יצטרפו למשמרות היוצאות מדי יום ביומו לליווי הרועים הפלסטינים בשטחי המרעה בבקעה הסמוכים לישוביהם.


הצטרפו לליווי הרועים...

bottom of page