top of page

החזון שלנו

חזון מסתכלים לכיבוש בעיניים

 

מי אנחנו

אנו קבוצה של ישראליות וישראלים המשוכנעים כי השליטה הצבאית באוכלוסייה הפלסטינית, וההתנחלות בשטחים הכבושים, הן שתי בעיות היסוד של מדינת ישראל. אנו פועלים לשינוי

המצב לטובת כל הפלסטינים והישראלים.

 

החזון

הצבת ההכרח בסיום הכיבוש ועוולותיו במרכז השיח הציבורי בישראל, תוך תמיכה במאמצים

לכינון שלום צודק.

 

עקרונות הפעולה

אקטיביזם

חברי הקבוצה משתתפים בפעולות שמשרתות את המטרה, תוך נטילת אחריות אישית.

אנו פועלים בשלושה תחומים:

1. הגנה על פלסטינים בשטחים הכבושים ותמיכה בהם.

2. מחאה ציבורית (הפגנות והסברה) בשטחים הכבושים ובישראל.

3. פרסומים ברשתות החברתיות ובתקשורת ההמונים.

 

מהירות וגמישות

המציאות בשטחים הכבושים ובישראל מחייבת את הפעילים להגיב במהירות ובנחישות

להתרחשויות המאתגרות.

 

שיתוף פעולה

'מסתכלים לכיבוש בעיניים' משתפת פעולה עם גופים פלסטיניים, ישראלים ובין לאומיים

בעלי השקפת עולם דומה.

 

עצמאות

'מסתכלים לכיבוש בעיניים' שומרת על עצמאותה, ומקפידה על אי-תלות פוליטית וכלכלית.

 

התארגנות

אנשי 'מסתכלים לכיבוש בעיניים' פועלים בהתנדבות. המדיניות ודרכי הפעולה נקבעות

בידי מובילי הארגון, בשקיפות מלאה.

 

אי-אלימות

הארגון ופעיליו מחויבים לאי-אלימות.

bottom of page