top of page
Taayush-transparent.png

הקהילות העתיקות של מסאפר יטא

חרב הגירוש שוב מונפת מעל ראשיהן של קהילות הרועים במסאפר יטא. המשטר הצבאי הישראלי אינו חוסך במאמצים על מנת להפוך את חיי התושבים בדרום הר חברון לבלתי נסבלים. מהתעמרות אדמיניסטרטיבית והריסות בתים ובארות ועד מניעת מים וגירוש כפוי, כוחות הכיבוש מנסים לטהר את האיזור מתושביו הפלסטינים. לצד כל אלה, הטרור היהודי של המתנחלים, בחסות צה״ל והמשטרה, נעשה לשגרה באיזור. 

לנוכח כל זה, בני ובנות הקהילות העתיקות במסאפר יטא נאחזים באדמותיהם, בתקווה שזכויותיהם ההיסטוריות יוכרו ושהשורשים העמוקים, צורת החיים המסורתית והתרבות הייחודית שלהם ינצחו את הדיכוי והנישול. 

בחרו את השפה המועדפת באמצעות הדגלים.

bottom of page