top of page

מי אנחנו

אנו קבוצת אזרחים ישראלים נורמטיביים מן השורה, אנשים שאכפת להם מזכויות אדם ומעתיד המדינה. אנחנו מתנגדים לכיבוש ופועלים לסיומו. בינתיים אנחנו לוקחים חלק בפעילויות חוצות ארגונים במטרה למנוע עד כמה שניתן את הפגיעה בזכויות הפלסטינים בשטחים הכבושים.

המטרה שלנו כאן היא אחת וברורה: העלאת מודעות בקרב הציבור הרחב וחשיפתו למציאות בשטחים, ללא תיווך תקשורת אלא נטו כפי שהיא משתקפת בעינינו, פעילים שנמצאים בשטח.

במאהל המחאה שהקמנו אנחנו מדברים על זכויות אדם, על מוסר, על איבוד צלם אנוש, על יחסי הכוחות של כובש מול ניכבש ועל כך שגם תחת כיבוש ישנם דינים, חובות וקווים אדומים שלא חוצים.

באמצעות סרטונים, דפי מידע, הרצאות, פעילויות ומפגשים עם יוצרים ופעילים שמסתובבים בשטח ומוכנים לקיים דיון עם כל אורח, אנו מנסים לגרום לאנשים להסתכל לכיבוש בעיניים, להגיע אל אנשים רבים שמבינים ויודעים אך בוחרים להתעלם, לכאלו שמודעים אך מעדיפים לא לדעת, לשומעים ולרואים שחוששים מלנקוט עמדה...

שינויים מתחילים לאט ומחלחלים בהדרגה. כך גם השינוי התודעתי שהחברה הישראלית צריכה לעבור : ממצב של תודעת כובש למצב של שאיפה להסדרה שתאפשר לפלסטיניים בשטחים הכבושים לחיות ולהתפרנס בכבוד, לגדל את ילדיהם ללא פחד וטרור מתנחלים או צבא.

אנחנו מבקשים מהציבור להוציא את הראש מהחול ולראות את המציאות הקשה בלי פילטרים מרככים : אנחנו מבצעים בעם הפלסטיני מעשים שתחת הדין הבינלאומי מוגדרים כפשעי מלחמה. הנזק לחברה הישראלית הוא עצום: התדרדרות ערכית ומוסרית, אלימות שמחלחלת לתוך החברה, צלקות נפשיות וטראומות שנשארות אחרי השירות בשטחים הכבושים.

אנחנו מבקשים להסתכל לכיבוש לעיניים ולהבין לאן הדרך הזו לוקחת את כולנו.

להצטרפות למסתכלים לכיבוש בעיניים, לחצו כאן...

פרוייקט מסתכלים לכיבוש בעיניים מתנהל תחת המרכז לפיתוח יוזמות שלום ע"ר.

bottom of page