top of page

מסתכלת

במבט אישי. תלמה אדמון, פעילה ב"מסתכלים לכיבוש בעיניים", כותבת מהמקום הפרטי של ההתבוננות בכיבוש, בקורבנותיו ובמתנגדיו. מחשבות ורגש שמתעוררים נוכח כל מה שהוא הכיבוש.

bottom of page