top of page

כל נער והסיפור שלו

כל נער והסיפור שלו, נסיבות מותו, חלומותיו, הדברים שאהב. כל הקטינים הפלסטינים שנהרגו מראשית השנה. ותודה מיוחדת ל-Lahav Halevy על עזרתו בהפניית מבטם אל הכובש.

bottom of page