top of page

איום הגירוש משפחת סאלם מביתה בשייח ג'ראח ירושלים

משפחת סאלם, 12 נפשות, שלושה דורות. מועמדים לגירוש מביתם. פאטמה סאלם, אם המשפחה, בת לפליטים פלסטינים מ-1948 שהגיעו להתגורר בבית לפני יותר מ-70 שנה, נולדה בבית בשכונת שייח ג'ראח במזרח ירושלים. עמותות מתנחלים בחסות מדינת ישראל פועלות לגירוש פלסטינים מביתם בשכונות מזרח ירושלים,במטרה לייהד את העיר.יהונתן יוסף, איש ימין וחבר מועצת העיר ירושלים טוען לבעלות על ביתה של משפחת סאלם. בחודש דצמבר 2021 דפקו בדלת בית סאלם אריה קינג סגן ראש עיריית ירושלים ויהונתן יוסף חבר מועצת העיר. יוסף אמר לפאטמה: "זה הבית שלי" והגיש לה צו פינוי מהבית. פאטמה ההמומה שאלה "באמת?" יוסף: "כן, זה הבית שלנו ואנחנו נקבל אותו בחזרה". קינג צילם את השיחה והגשת הצו. הגשת הצו לפאטמה סאלם כפי שעשו יהונתן יוסף ואריה קינג איננה חוקית. רשויות החוק הן שאמורות לבצע זאת. סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר, הפועלים כנגד תושבת העיר בצורה לא חוקית, זו פעולה המעוררת הרבה סימני שאלה לגבי התנהלותם והמוטיבציה שלהם בנושא.


משפחת סאלם מתגוררת בחלק המערבי של השכונה בו התגוררו בעבר יהודים. היהודים שהתגוררו בשכונה פונו ממנה בתחילת המלחמה ב-1948 וקיבלו פיצוי על הבית שעזבו בשכונות מערב העיר. הפיצוי שקיבלו היה בדרך כלל בתים של פלסטינים שברחו מביתם בזמן המלחמה. תושבי השכונה הפלסטינים הם פליטים ממלחמת 48 שנכנסו לגור בבתים בהסכם עם הממשלה הירדנית. ב-1967 כבשה ישראל את מזרח ירושלים ומאז חיים תושבי השכונה תחת שילטון ישראל.


הגירוש מתאפשר על פי חוק "הסדרי משפט ומנהל " שקבע בשנת 1970 כי יהודים שאיבדו את בתיהם במזרח ירושלים ב-1948 יוכלו לקבל את בתיהם חזרה ומאפשר למדינה לקבל בעלות על בתים שאין להם יורשים. פליטים פלסטינים שאיבדו את ביתם בשטחי מדינת ישראל ב-1948 לא יוכלו לקבלם חזרה.


החוק המפלה הזה מאפשר לגרש את בני משפחת סאלם מביתם ולהפוך אותם לפליטים בפעם השנייה ולא מאפשר להם לחזור לבית שממנו גורשו הוריה של פאטמה סאלם בזמן המלחמה.


יהונתן יוסף רוצה לגרש את המשפחה מביתה למרות שלא היה שייך למשפחתו בעבר. עמותות ימניות בישראל משתלטות על בתים במזרח ירושלים בדרכים לא ישרות. מאז מסר יוסף לפאטמה את צו הגירוש מתקיימים דיונים על חוקיותו בבתי משפט בישראל. יהונתן יוסף ממשיך למרר את חיי המשפחה. ב-24.4.23 הגיעו נציגי עירית ירושלים מלווים בשוטרים לבית המשפחה ומסרו צוו הריסה לחדר אחד בבית, החדר בו מתגוררת אם המשפחה פאטמה. נראה שיוסף מנצל את מעמדו במועצת העיר ירושלים.


רבים מתושבי שכונת שייח ג'ראח מועמדים לגירוש מביתם. בכל יום שישי מתקימת בשכונה הפגנה לתמיכה בתושבים. יהונתן יוסף מגיע בזמן ההפגנה וקורא קריאות נגדה. מספר פעמים נשמע קורא: "אנחנו רוצים נכבה עכשיו", כלומר מביע בקול רם שמטרתו היא לגרש שוב את הפלסטינים מביתם. חבר מועצת העיר ירושלים קורא לגירוש מי שסופחו לעיר והם תושבים בעלי חובות וזכויות בה. נכבה פירושה בערבית אסון, קטסטרופה.5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page