top of page

הצטרפו למסיק הזיתים, שבת 11 בנוב', 2023

מסיק ב-א-סאוויה, ב-סרה ובדיר איסתיא עם דהרמה מעורבת חברתית ומסתכלים. ניפגש בשעה 7:00 בתחנת הרכבת של ראש העין צפון. במידה ונוכל נסייע בטרמפ למי שצריכ/ה. נתחיל בזמן של תרגול מדיטציה והסבר כיצד להתנהל במידה ותהיה הפרעה למסיק. משם ניסע ברכבים פרטיים אל המטעים ונתחלק לקבוצות שימסקו עם מספר משפחות במטעים. דהרמה יסיימו את היום במעגל של שיחה משותפת לעיבוד היום, מוזמנים להצטרף. נהיה בחזרה בתחנת הרכבת של ראש העין לא יאוחר מ- 16:30.

תודה

This form no longer accepts submissions.

bottom of page