top of page
Taayush-transparent.png

איך אפשר לעזור

גורלן של קהילות דרום הר חברון נוגע בליבם של רבים. ישנה פעילות ענפה של עזרה לקהילות על בסיס הומנטרי של פעילים מכל העולם החל ממגורים לתקופות קצרות במקום וחיים משותפים עם הקהילות ועד לייזום והצטרפות לקמפיינים פוליטיים.

בעמוד זה ריכזנו את האפשרויות העומדות לפניכם.

אפשרויות

bottom of page